Varla Villaförening

Du har hittat till Varla Villaförening.
Här vill vi ge dej lite översiktlig information om vad som hänt och vad som är på G.

Viktiga Dokument:
Föreningens stadgar
Information om GDPR
Medlemsrabatter

Aktiviteter, kommande och senaste

Senast inlagt eller ändrat:
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2022-04-30)
Styrelsen 2022
(Uppdaterat 2022-04-05)
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2022-03-16)

Tidigare inlagt:
Nyhetsbrev Feb 2022 (Inlagd 2022-03-07)
Överklagan till Mark och Miljödomstolen (Inlagd 2022-03-07)
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2022-02-07)
Aktiviteter (Uppdaterat 2022-01-24)
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2021-11-04)
Protokoll från årsmötet 2021
Aktiviteter (Uppdaterat 2021-11-04)


Hur blir man medlem, eller betalar för nytt medlemsår?
Sätt in gällande medlemsavgift, år 2021 = 200kr, på föreningens bankgiro 158-4820.
Skriv din adress i kommentarsfältet, t.ex. "Lilla Bäck. 190".
När vi ser inbetalningen på föreningens bankkonto, noteras det i medlemsregistret för innevarande år.

Om du dessutom är ny medlem:
- Skickar vi ut ditt medlemskort.
- Vänligen skicka namn, adress, mobilnummer och e-mailadress till info@varlavilla.se
- Vi använder det för att skicka ut medlemsinformation, kallelser till informationsträffar, mm.


Denna sida var uppdaterad senast 2022-11-15 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820