Varla Villaförening

Varla Villaförening ochGDPR

Varla Villaförening informerar om GDPR, ”General Data Protection Regulation”.
En EU-lag som ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, från och med den 25 maj 2018.

Den nya förordningen kommer bl.a. innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.
För oss är det viktigt att våra medlemmar har förtroende för hur vi hanterar personuppgifter.
Dina uppgifter sparas för att vi ska kunna administrera medlemsregistret och skicka ut informationsmail till dig.

De personuppgifter som behandlas i medlemsregistret är:
•  Medlemsnummer
•  För-och Efternamn
•  Gatuadress
•  Datum för respektive år när årsavgift erlagts
•  Telefon och/eller Mobilnummer
•  Mailadress(er)

Medlemsregistret:
•  förs av och används av Kassören
•  används av Sekreteraren, för att kunna skicka ut information.
•  används av Valberedningen inför årsmötet.

Om du vill avregistrera dig från Varla Villaförenings medlemsregister kommer dina uppgifter att raderas,
men det innebär också att du inte kan vara medlem i Varla Villaförening.


Denna sida var uppdaterad senast 2018-09-24 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820