Varla Villaförening

Styrelsen 2024

Ordförande och ordinarie väljs på 2år, suppleanter på 1 år

Funktion Namn Fr. Till  år Nytt val
Ordförande Leif Elmered 2024-2025 2026
Vice Ordförande Magnus Ruberg 2023-2024 2025
Sekreterare Stig Andersson 2024-2025 2026
Kassör Jan Karlsson 2024-2025 2026
Ordinarie Svante Paulson 2023-2024 2025
Suppleant Lotta Robertsson 2024 2025
Suppleant Alf Olofsson 2024 2025


Mailadress till styrelsen är: styrelsen@varlavilla.se

Styrelsens postadress är:
Lilla Bäcksgatan 7
434 36 Kungsbacka


Denna sida var uppdaterad senast 2024-03-21 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820